View location on historical maps:
Plan of the city of Vologda, 17801780
Vologda map 1781. Published in 1799.1781
Vologda map 1781. Published in 1829.1781
Plan of the city of Vologda, 17851785
Geometrical map of the Vologda province, 17851785
Plan of general land survey of the Vologda district of the Vologda province1789
Geometrical special plan of the city of Vologda, 17891789
The boundary plan of the city of Vologda with suburbs by Tochnev1790
The boundary plan of the city of Vologda by Tochnev1790
Atlas of 1794 for the youth. Moscow viceroyalty.1794
Atlas of 1794 for the youth. St.Petersburg province, Novgorod and Vyborg viceroyalty.1794
Atlas of 1794 for the youth. Kostroma and Vyatka viceroyalty.1794
Atlas of 1794 for the youth. Perm and Ufa viceroyalty.1794
Atlas of 1794 for the youth. Arkhangelsk, Olonec and Vologda viceroyalty.1794
Map of the Vologda area at the end of the 18th century1794
Plan of the city of Vologda, 17941794
Map of the Gryazovec area at the end of the 18th century1794
Map of the Kadnikov area at the end of the 18th century1794
Plan of the provincial city of Vologda, 17951795
Plan of the provincial city of Vologda, 17971797
Plan of the city of Vologda, 17981798
General map of part of Russia divided into provinces1799
Map of the North from the Russian Empire atlas for gymnasiums1807
Road map of the Russian Empire, 18091809
Large map of the Russian Empire in 1812 for Napoleon1812
Stolistovaya map. Detailed map of 100 pages of the Russian Empire.1816
Geographical atlas of the Russian Empire by Pyadyshev1820
Plan of the provincial city of Vologda, 18241824
Karta Evropejskoj Rossii 1825 goda iz Stielers Handatlas1825
Voenno-dorozhnaya karta chasti Rossii i pogranichnykh zemel1829
Special map of the western part of Russia by Schubert, 18321832
Map of the Mariinsk system from the hydrographic atlas 18321832
Plan of the provincial city of Vologda, 18351835
Military road map of Russia and neighboring countries in 18371837
Plan of the provincial city of Vologda, 18401840
Map of European Russia and the Caucasus Region 18621862
German map of European Russia 18651865
Karta Evropejskoj Rossii 1867 goda iz Stielers Handatlas1867
Strelbickiy map. Special map of European Russia.1871
Postal map of European Russia published by Ilyin1871
Map of the Vologda province from the atlas of the Russian Empire by Ilyn1871
Map of the Voloda province (the southwestern part) from the atlas of the Russian Empire by Ilyn1871
Map of the Gryazovets district of the Vologda province, 18721872
Map of the Kadnikov district of the Vologda province, 18731873
Karta Evropejskoj Rossii 1875 goda iz Stielers Handatlas1875
Map of the Kadnikov district of the Vologda province, 18751875
Karta Evropejskoj Rossii 1880 goda iz Stielers Handatlas1880
Military road map of European Russia 1888-19101888
Map of the Vologda province from the Brockhaus and Efron encyclopedic dictionary1892
Map of the Asiatic Russia of 1895 by Koversky1895
Karta Vologodskogo uezda 1906 g. izdaniya uezdnogo zemstva1906
Plan Vologdy 1908 goda izdaniya Galkina1908
Vologda old map1908
Atlas of Marx. Map of European Russia.1909
Karta putej soobshcheniya Aziatskoj Rossii 1911 g.1911
Map of the Vologda diocese1911
Desktop general map of European Russia published by Ilyin1913
Plan raspolozheniya cerkvej i chasoven Vologdy v 1917 g.1917
Plan Vologdy 1920 goda1920
Plan g. Vologdy 1928 goda1928
Administrative map of the European part of the USSR, 19301930
Post map of the European part of the USSR, 19341934
Karta rajona gor. Vologdy 1936 g.1936
Map of Europe of the General Staff of the Red Army1937
Map of the European part of U.S.S.R. 19381938
Generalnyj plan Vologdy 1939 g. po proektu Giprogora1939
Karta centralnykh oblastej RSFSR. BSAM.1939
Karta Vologodskoj oblasti iz Bolshogo Sovetskogo Atlasa Mira1939
Overview map of Eastern Europe of the General Staff of the Red Army1940
Topographic map of the General Staff of the Red Army1941
German maps from period WWII - Osteuropa 1:300000. Center.1941
Flight map of the Luftwaffe 1941. European part of the USSR.1941
Overview map of Europe and the central part of the USSR of the General Staff of the Red Army1942
Finnish map of part of the Vologda and Arkhangelsk regions, 19421942
Russia map 1:1000000. 1942. Great Britain. War Office. General Staff.1942
Plan g. Vologdy 1943 goda izdaniya upravleniya gorodskogo arkhitektora1943
Operationskarte - nemeckaya karta centra Evropejskoj chasti SSSR1943
Plan g. Vologdy 1944 goda izdaniya upravleniya gorodskogo arkhitektora1944
Nemeckaya karta Vologdy iz otdela RSHA1944
USSR map of 19461946
Atlas SSSR 1947 goda onlajn1947
Atlas SSSR 1947 goda (severo-zapadnaya territoriya)1947
Eastern Europa N501 Army Map Service1950
Administrative map of the Vologda region, 19571957
The Volga and the Don. Tourist map.1958
Mezhdunarodnaya millionnaya karta mira. Territoriya SSSR.1964
Karta Mira 1:2500000. Territoriya SSSR.1975
Topographic map of the Soviet Union and Europe1984
O-37 Soviet Military Maps 1:2000001985
Administrative map of the Vologda region, 19861986
Karta 10 km. Evropejskaya chast SSSR.1987
Administrative map of the Vologda region, 19871987
O-37(B) Soviet Military Maps 1:1000001989
Topographic map of the European part of Russia2000
Karta Vologdy s ulicami i nomerami domov2010
Detailed map2016
Map of Russia by region2017