View location on historical maps:
Geometrical plan of the regional city of Yakutsk, 17861786
Atlas of 1794 for the youth. Kamchatka, Irkutsk viceroyalty.1794
Map of the Zhigansk district of the Irkutsk province, 17971797
Map of the Zashiver district of the Irkutsk province, 17971797
Map of the Olensk district of the Irkutsk province, 17971797
Map of the Yakutsk district of the Irkutsk province, 17971797
Plan of the county town of Yakutsk, 18001800
Map of the Far East from the atlas of the Russian Empire for gymnasiums1807
Geographical atlas of the Russian Empire by Pyadyshev1820
Overview map of Yakutsk region, Okhotsk and Kamchatka districts from the Savinkov atlas1835
Plan of the regional city of Yakutsk, 18431843
Plan of the regional city of Yakutsk of the Irkutsk province, 18461846
Plan of the regional city of Yakutsk, 18461846
Karta zemel Zabajkalskogo kazachego vojska 1858 goda1858
Karta vostochnoj Sibiri iz atlasa Zueva1859
Plan of the provincial city of Yakutsk, 18601860
Yakutsk and its surroundings in 18601860
Map of the southern half of Eastern Siberia1875
Yakutsk map 18901890
Map of the Asiatic Russia of 1895 by Koversky1895
Map of the Yakutsk area 18961896
Karta Dalnego Vostoka 1904 goda1904
Karta putej soobshcheniya Aziatskoj Rossii 1911 g.1911
Work map of the Yakutsk-Ust-Maysk expedition, 19121912
Map of the Yakutsk-Ust-Maysk expedition, 19121912
Plan of Yakutsk from the atlas of Asian Russia1914
Military-road map of Asian Russia, 19191919
Map of the Yakutsk ASSR, 19351935
Overview map of the Russian Far East of the General Staff of the Red Army1942
USSR map of 19461946
Administrative map of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic, 19581958
Mezhdunarodnaya millionnaya karta mira. Territoriya SSSR.1964
Karta Mira 1:2500000. Territoriya SSSR.1975
Topographic map of the Soviet Union and Europe1984
P-52 Soviet Military Maps 1:2000001985
Tourist scheme of Yakutsk, 19901990
Yakutsk map 19951995
Topographic map of the Far East and Primorye2000
Detailed map2016
Map of Russia by region2017