View location on historical maps:
Atlas of 1794 for the youth. Perm and Ufa viceroyalty.1794
General map of the Tobolsk province, 17981798
General map of part of Russia divided into provinces1799
Map of the Tobolsk and Tomsk provinces from the atlas of the Russian Empire for gymnasiums1807
Road map of the Russian Empire, 18091809
Detailed map of the Kolyvano-Voskresenskaya mountain region1816
Geographical atlas of the Russian Empire by Pyadyshev1820
General map of the Omsk region from the atlas by Pyadyshev1825
Map of the Altai district of Alexander von Humboldt1837
German overview map of the southern Urals in 18371837
General map of Western Siberia by Military Topographic Depot 18481848
General map of the Orenburg territory, 18541854
Karta zemli Orenburgskogo, Uralskogo i Bashkirskogo kazachikh vojsk 1858 goda1858
Karta zemel Sibirskogo kazachego vojska 1858 goda1858
Karta kvartirnogo raspolozheniya otdelnogo Sibirskogo Korpusa v Zapadnoj Sibiri1860
General map of Western Siberia by Military Topographic Depot 18621862
Map of European Russia and the Caucasus Region 18621862
German map of European Russia 18651865
Map of the Siberian Kirgiz region 18681868
Map of winter and summer nomadic areas of Siberian Kyrgyzs1868
Postal map of European Russia published by Ilyin1871
Map of the Tobolsk province from the atlas of the Russian Empire by Ilyn1871
Map of the Transcaspian territory, 18731873
Map of the southern half of Eastern Siberia1875
General map of the Orenburg territory, 18751875
Map of the Kirghiz Steppe of 18771877
Map of Central Asia 1863-18811881
Administrative map of the Semipalatinsk region, 18901890
Karta puteshestviya gosudarya naslednika Cesarevicha na Dalnij Vostok. Uchastok ot CHity do Uralska.1891
Map of the southern part of the Akmolinsk region 18911891
Map of the provinces and regions of the Russian Empire along the Siberian Railway in 18931893
Administrative map of the Akmolinsk region, 18931893
Administrative map of the Semipalatinsk region, 18931893
Map of the Irtysh river from the Brockhaus and Efron encyclopedic dictionary1894
Map of the southern border strip of Asian Russia1895
Map of the Asiatic Russia of 1895 by Koversky1895
Geological map of the part of the Kirghiz steppe of 18981898
Map of the Diocese of Omsk 19001900
Map of part of Western Siberia in the vicinity of Omsk 19001900
Map of the Kirgiz Steppe and Turkistan 19011901
Map of Uralsk and Turgaysk region from the Brockhaus and Efron encyclopedic dictionary1902
Hypsometric map of the Ishim steppe 19041904
Map of the resettlement areas along the Siberian railway, 19041904
Map of Akmolinsk region, 19051905
Karta zaselyaemykh chastej Uralskoj, Turgajskoj, Akmolinskoj i Semipalatinskoj oblastej1907
Postal and telegraphic map of the Semipalatinsk region of 19071907
Map of part of Western Siberia in the vicinity of Omsk 19081908
Atlas of Marx. Map of European Russia.1909
Map of Semipalatinsk region, 19101910
Map of the Tomsk province 19111911
Karta putej soobshcheniya Aziatskoj Rossii 1911 g.1911
Schematic administrative map of the Akmolinsk region, 19111911
Map of Semipalatinsk region, 19111911
Map of Akmolinsk region, 19111911
Map of the Semipalatinsk region, 19111911
Map of Syr-Darya region 19111911
Schematic map of Kokchetav district, 19121912
Map of the Semipalatinsk region of 19121912
Desktop general map of European Russia published by Ilyin1913
Map of the Akmolinsk region of 1913 by Stepanov1913
Map of the Tomsk province 19131913
Map of Semipalatinsk region, 19131913
Map of the Tobolsk province, 19131913
The Tomsk province. Atlas of Asian Russia.1914
The Tobolsk province. Atlas of Asian Russia.1914
The Eniseysk province. Atlas of Asian Russia.1914
Map of the Akmolinsk region of 1914 by Yakovenko publisher1914
Map of the Akmolinsk region, 19141914
Kazakhstan. Atlas of Asian Russia.1914
Route map of the Akmolinsk region of 19141914
Map of the boundaries of volosts of the Tomsk province, 19141914
Map of the Kirghiz region in 1914 by Sedelnikov1914
Map of the Semipalatinsk region, 19141914
Map of Syr-Darya region, 19141914
Map of the Tomsk province, 19141914
Map of the Tobolsk province, 19141914
Map of the Semipalatinsk region, 19181918
Military-road map of Asian Russia, 19191919
Map of the Omsk province, 19251925
Map of the Omsk region 19281928
Map of the Siberian territory, 19291929
Administrative map of the European part of the USSR, 19301930
Map of the West Siberian Region by Gurinovich1931
Map of Kazakhstan, 19311931
Schematic map of Zapsib District administrative districts1932
Post map of the European part of the USSR, 19341934
Map of the European part of U.S.S.R. 19381938
Omskaya oblast v atlase 1938 goda1938
Schematic administrative map of the Novosibirsk region, 19391939
Overview map of Europe and the central part of the USSR of the General Staff of the Red Army1942
USSR map of 19461946
Atlas SSSR 1947 goda onlajn1947
Mezhdunarodnaya millionnaya karta mira. Territoriya SSSR.1964
Karta Mira 1:2500000. Territoriya SSSR.1975
City plan of Tselinograd by the Military Topographic Directorate of the Soviet Army1983
Topographic map of the Soviet Union and Europe1984
M-42 Soviet Military Maps 1:2000001985
Karta 10 km. Zapadnaya Sibir.1987
Tourist map of the Kazakh SSR, 19881988
Topographic map of the Urals2000
Topographic map of Kazakhstan2003
Detailed map2016
Map of Russia by region2017